Köp- och leveransvillkor Sovkoncept

Innehåll

1 Allmänt
2 Definitioner
3 Betalningsalternativ
4 Utlämning av varor
5 Hemtransport inom Sverige
6 Leveranstid
7 Ersättning vid leveransförsening
8 Prisgaranti
9 Extra leverantörsgarantier
10 Trygghetserbjudande
11 Öppet köp och bytesrätt
12 Köparens avbeställningsrätt
13 Ångerrätt vid distansavtal
14 Returer
15 Fel i varan
16 Reklamation vid fel
17 Avhjälpande av fel
18 Force Majeure
19 Personuppgifter
20 Tvist

1 Allmänt

Dessa villkor (i fortsättningen även kallade ”villkoren”) är tillämpliga när du som konsument handlar i en fysisk Sovkoncept-butik, skickar en förfrågan eller beställning till en fysisk Sovkoncept-butik via sovkoncept.se eller beställer varor från en fysisk Sovkoncept-butik genom annan distanskommunikation.

Villkoren är inte tillämpliga när näringsidkare handlar, skickar förfrågan och/eller beställer varor.

Sovkoncept följer Överenskommelse om köpvillkor för möbler till konsument (BÖ 2002:03) som träffats mellan Konsumentverket och Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör.

2 Definitioner

Butiken

Sovkoncept är en kedja av fysiska butiker vilka drivs av fristående bolag som är separata juridiska personer. Oavsett om du gör klart din beställning genom distanskommunikation med en Sovkoncept-butik eller om du fysiskt besöker och handlar i en Sovkoncept-butik så är det den Sovkoncept-butik du beställt av eller handlat i som är din avtalspart.

I dessa villkor används ”Butiken”, ”din Sovkoncept-butik” i betydelsen den Sovkoncept-butik som är din avtalspart.

Förfrågan/beställning via sovkoncept.se

På sovkoncept.se är det inte möjligt att slutföra ett köp men du kan samla ihop de produkter du är intresserad av och skicka en förfrågan till en av våra fysiska Sovkoncept-butiker. Din valda Sovkoncept-butik kontaktar sedan dig med information och eventuella kompletterande frågor rörande de produkter du valt. En definitiv beställning av de produkter och tjänster som du tillsammans med Butiken kommer överens om gör du direkt hos Butiken.

Köp - tidpunkt för bindande avtal om köp

Med köp menas ett avtal om köp som är ömsesidigt bindande. Ett avtal om köp är ömsesidigt bindande när du (i fortsättningen också kallad ”Köparen”) och Butiken har kommit överens om produkter, tjänster och pris samt en handpenning eller fullbetalning är erlagd i enlighet med Butikens instruktioner.

Om Köparen inte erlagt någon betalning är ett avtal om köp bindande endast om Köparen och Butiken skriftligen bekräftar det via e-post eller genom att båda parter signerar en kundorder.

Enbart en förfrågan eller beställning via sovkoncept.se innebär inte att ett bindande avtal om köp har kommit till stånd.

Köp i butik

I dessa villkor innebär ”köp i butik” ett avtal om köp när Köparen innan eller vid tidpunkten för bindande avtal har besökt Butiken.

Skulle ett köp utifrån omständigheterna enligt lag klassas som ett distansavtal är det dock aldrig att anse som ett köp i butik i dessa villkor.

Vid köp i butik erbjuder Butiken trygghetserbjudanden enligt punkt 10 i villkoren.

Distansavtal

Sovkoncept erbjuder inte möjligheten att helt slutföra ett köp direkt via sovkoncept.se. Skulle ett ömsesidigt bindande avtal om köp som härrör från en förfrågan eller beställning via varukorgsfunktionen på sovkoncept.se ändå träffas på distans mellan Köparen och en Sovkoncept-butik är det enligt lag att anse som ett distansavtal.

Vid distansavtal gäller inga av Sovkoncepts trygghetserbjudande enligt punkt 10 i villkoren. Köparen har dock i vissa fall en lagstadgad ångerrätt enligt punkt 13 i villkoren.

Lagerförd vara

Med lagerförd vara menas i villkoren en vara som lagerförs i Butiken och som inte har tillverkats efter Köparens önskemål gällande till exempel storlek, färg, komfort etc.

Hygienvara

Med hygienvara menas en vara som normalt används på ett sätt att personer med allergi eller överkänslighet riskerar att uppleva obehag om varans förpackning öppnats innan köpet. Som hygienvaror räknas exempelvis sängar, bäddmadrasser, kuddar, täcken, madrasskydd, lakan, påslakan och örngott.

3 Betalningsalternativ

Kontantbetalning

Vissa av Sovkoncepts butiker är kontantfria. Kontakta din butik för mer information.

Swish

Köparen kan i de flesta Sovkoncept-butiker betala med Swish. Kontakta din butik för mer information.

Kortbetalning

Köparen kan i samtliga Sovkoncept-butiker betala med ett giltigt betalkort (Visa eller Mastercard).

Delbetalning

Sovkoncept samarbetar med MoneyGo AB vilket ger Köparen möjlighet att dela upp betalningen på 6, 12 eller 24 månader räntefritt. Villkoren för delbetalningsalternativen hittar du på https://www.sovkoncept.se/sv/delbetalning. MoneyGo AB genomför alltid en kreditupplysning vid ansökan om delbetalning.

Presentkort och Tillgodokvitto

Ett presentkort köpt i en Sovkoncept-butik är giltigt i samtliga fysiska Sovkoncept-butiker. Ett tillgodokvitto gäller enbart i den utfärdande Sovkoncept-butiken.

Giltighetstiden står angivet på respektive värdehandling. Saknas uppgift om giltighetstid gäller istället 12 månader.

4 Utlämning av varor

För att det skall gå så snabbt och smidigt som möjligt när du hämtar dina varor ber vi dig som kund att kontakta Butiken senast dagen innan önskad dag för hämtning.

Om Köparen inte meddelat Butiken senast dagen innan hämtning så är varuutlämning endast möjlig i mån av tid, vilket Butiken ensamt bedömer utifrån varans art, behovet av service till övriga kunder samt säkerhetsmässiga aspekter.

Är varuutlämning inte möjlig när Köparen underlåtit att förinformera om hämtning får hämtning bokas till en senare dag utan att detta anses som ett fel på Butikens sida.

5 Hemtransport inom Sverige

Lån av släpvagn vid köp av säng

Släpvagnen ska återlämnas i utlämnat skick och tömd på eventuellt emballage. Köparen är betalningsansvarig för reparationskostnader om släpvagnen är skadad.

0 kr

Hemleverans till tomtgräns/trottoar

Endast för varor köpta för minst 2 000 kr och om kundordern är fullbetald 72 timmar innan leverans. Köparen tar emot varorna direkt från leveransbilen. Leverans sker vardagar under normal arbetstid. Möjligheterna att påverka veckodag eller tid är begränsade.

250 kr*

Hemleverans av säng till sovrum inom 5 mil från en Sovkoncept-butik

Köparen ansvarar för att det är fri väg att bära sängen till den anvisade platsen utan risk för person- eller egendomsskada, att golv således är tillräckligt skyddat samt att ömtålig inredning inte behöver passeras.

500 kr*

Extra mil vid hemleverans till sovrum

Gäller per mil utöver de 5 mil som ingår i grundpriset för hemleverans till sovrum. Exempelvis kostar en hemleverans till sovrum 7 mil från en Sovkoncept-butik 700 kr*.

100 kr*
/mil

Montering av sängben & emballagehantering vid hemleverans till sovrum

Endast sängben inköpta tillsammans med säng monteras. Om ramsäng ska placeras i en hos Köparen befintlig sängram ansvarar Köparen för att modellerna är kompatibla och för eventuella skador som uppstår om så inte är fallet. Upphängning av gavel på säng ingår utan extra kostnad om sängen och gaveln är inköpta på samma kundorder och gaveln i övrigt är färdigmonterad från fabrik.

En liggplats innebär en sängbredd på 75-140 cm. Exempelvis kostar den här monteringsservicen 500 kr för en dubbelsäng i bredd 180 cm.

250 kr*
/liggplats

Montering av sängram & möbler vid hemleverans till sovrum

Erbjuds endast av vissa Sovkoncept-butiker och där endast om tjänsten är förbokad. Montering som kräver borrning /skruvning i vägg utförs ej.

Fråga i din butik

Skrotning/returhantering av gammal resårsäng vid hemleverans till sovrum

Gäller endast resårmadrass och bäddmadrass. Köparen ansvarar för att bäddmadrassen läggs i plastemballage/sopsäck samt att resårsängen är torr och dammsugen alternativt att alla delar är väl inpackade.

En liggplats innebär en sängbredd på 75-140 cm på retursängen.

250 kr*
/liggplats

Skrotning/returhantering av gammal sängram vid hemleverans till sovrum

Utförs endast om sängramen är nedmonterad när leveranspersonalen anländer.

En liggplats innebär en sängbredd på 75-140 cm på retursängen.

250 kr*
/liggplats

*Priserna gäller endast vid 1:a leveranstillfället och inte för leverans av utställningsexemplar. Om leverans inte utförs på grund av att Köparen inte är på leveransplatsen under förutbestämd leveranstidpunkt, att leveransplatsens skick innebär risk för person- eller egendomsskada eller annan orsak på Köparens sida så gäller dubbel debitering vid ombokning. Dubbel debitering motsvarar de faktiska kostnaderna för utförda tjänster.

Köparen ansvarar för att Butiken har Köparens riktiga kontaktuppgifter och leveransadress. Samtliga hemleveranstjänster erbjuds endast under förutsättning att det finns en för transportfordon farbar väg till leveransadressen. Saknas sådan väg finns möjlighet att avtala om annan avlämningsplats.

Leveranspersonalen avgör ensamt om leveransplatsen eller vägen dit innebär sådan risk att leveransen inte kan utföras. Om så är fallet avlämnas varan på närmast möjliga plats eller om leveranshindret är tillfälligt och om Köparen önskar det erbjuds ny leveranstid en senare dag. Är orsaken till att leveransen inte kan utföras tillfällig och utanför Köparens kontroll står Butiken för kostnaden för den extra leveransen.

Utbudet av leveranstjänster avseende utställningsexemplar är ofta något begränsat och priset beräknas baserat på omständigheterna i det enskilda fallet.

6 Leveranstid

En stor del av Sovkoncepts sortiment består av beställningsvaror som tillverkas i enlighet med kundens önskemål vad gäller färg, komfort, storlek, med mera. Vid beställningstillfället kan Butiken därför endast uppge en uppskattad leveranstid. Normal leveranstid för Sovkoncepts produkter varierar beroende på säsong och produkt och kan vara mellan ett par arbetsdagar upp till 12 veckor.

Här och i all kommunikation mellan Butiken och Köparen ska, om inget annat uttryckligen meddelas, begreppet leveranstid anses avse tiden från köpet till det att varan har anlänt till Butiken. Utlovad leveranstid inklusive hemleverans beräknas därför som utlovad leveranstid plus två veckor.

7 Ersättning vid leveransförsening

Om en vara, som Köparen ska hämta i butik, inte har anlänt inom den vid köpet skriftligen utlovade leveranstiden anses varan ha försenad leverans. Om Köparen, för vara som köpts med hemleverans, inte blivit erbjuden en tid för hemleverans inom den vid köpet skriftligen utlovade leveranstiden plus två veckor anses varan ha försenad leverans.

Som försenad leverans räknas dock aldrig leverans som senarelagts på grund av ändringar i köpeavtalet enligt Köparens önskemål, på grund av att kundordern innehåller felaktiga kontaktuppgifter eller på grund av andra orsaker på Köparens sida. Saknas skriftligt utlovad leveranstid gäller 12 veckor som utlovad leveranstid vid bedömning av leveransförsening.

Vid försenad leverans av varor ersätter Butiken Köparen med 250 kr per vecka och kundorder, dock högst 10% av köpesumman för de försenade varorna.

8 Prisgaranti

Om Köparen, inom 10 dagar från den tidpunkt då köpet blev ömsesidigt bindande, visar att samma vara som denne köpt i en Sovkoncept-butik har ett lägre pris i en svensk fysisk butik eller i en svensk butik på nätet, så betalar Butiken tillbaka mellanskillnaden.

Samma vara innebär att jämförelsevarorna är av samma modell, i samma utförande och i samma skick som de varor Köparen köpt i en Sovkoncept-butik. Prisgarantin gäller därför inte mot utställningsexemplar, returvaror eller 2:a sorterade varor.

Prisgarantin gäller vid ett tillfälle och endast mot jämförelsevaror som då tillsammans kan köpas från ett och samma inköpsställe utan krav på köp av ytterligare varor eller tjänster.

Om Köparen samtidigt med de prisjämförda varorna köpte fler varor i Butiken anses de prisjämförda varorna tillsammans ha kostat det totala kundorder-/kvittobeloppet med avdrag för värdet för övriga varor. Varje ej prisjämförd vara värderas då till det pris för vilket varan ensamt kunde köpas från Butiken vid det ursprungliga köptillfället.

9 Extra leverantörsgarantier

Utöver den 3-åriga reklamationsrätten mot fel i varan som Köparen har enligt konsumentlagstiftningen så erbjuder merparten av våra sängleverantörer extra garantier på träramar och sängfjädrar samt i tillämpliga fall även på motorer. Garantier på träramar och sängfjädrar gäller normalt sett endast mot ram- och fjäderbrott och en förutsättning för samtliga garantier är att sängen inte utsatts för oaktsam behandling.

Garantitiden för respektive del framgår av det garantibevis som kommer med sängen. Med garantibevis menas i sammanhanget information på kundorder/kvitto, information i en bilaga till kundorder/kvitto eller en informationslapp/-folder som leverantören skickat med sängen där garantitiderna för respektive del framgår.

Alla leverantörsgarantier är personliga och för att kunna nyttja dem ska Köparen i första hand kontakta Butiken och visa upp kvitto/kundorder samt ett garantibevis.

10 Trygghetserbjudande

Trygghetserbjudandet gäller endast vid köp i butik och kan således inte nyttjas för sängar som Köparen köpt genom distansavtal.

Sovkoncept erbjuder ett stort utbud av produkter som kommer i tusentals varianter för att våra kunder ska kunna köpa en säng som faktiskt passar dem. Av den anledningen är de flesta sängar vi säljer ganska unika. Detta gör dock att vi inte har möjlighet att återta en säng som en kund upplever inte riktigt passar perfekt. Därför är vi mycket stolta över vårt trygghetserbjudande.

Alla Sovkoncept-butiker erbjuder sina sängkunder möjligheten att vid ett tillfälle göra ett fasthetsbyte till ett mycket förmånligt pris. Ett fasthetsbyte innebär att Köparen har möjlighet att byta fasthet på sängfjädern i sin säng, exempelvis från Medium till Fast.

Kostnaden för fasthetsbytet är 2000 kr för en enkelsäng (sängbredd 75-140 cm) och 4000 kr för en dubbelsäng (sängbredd över 140 cm). I vissa sängmodeller tillverkas dubbelsängsstorlekarna med en under tyget delad komfortmadrass vilket möjliggör ett fasthetsbyte för enbart ena liggplatsen. Köparen får då byta fasthet på en av liggplatserna för enkelsängspriset 2000 kr.

Erbjudandet gäller inte sängar från Carpe Diem Beds, inte heller utställningsexemplar och under förutsättningen att sängmodellen tillverkas med valbar fasthet på sängfjädern. Fasthetsbyten på sängar från Carpe Diem Beds erbjuds till förmånliga priser enligt separat prislista.

Önskar Köparen nyttja erbjudandet att byta fasthet ska denne kontakta Butiken inom 45-100 dagar från det att sängen lämnades ut.

På många sängmodeller kan man byta fasthet hemma hos Köparen genom att byta ut fjäderpaketet. Då beställs den nya fastheten som en reservdel från leverantören och Köparen kan fortsätta sova i sängen under väntetiden. Vissa modeller behöver istället transporteras till fabriken för att genomföra bytet vilket innebär ett antal veckor då Köparen får hitta en annan sänglösning.

Kostnaden för transport av fjäderpaket eller säng till och från Butiken står Köparen för. Fjäderpaket som returneras inom ramen för trygghetserbjudandet ska vara hela och rena och vid egen transport ansvarar Köparen därför för att dessa emballeras väl.

11 Öppet köp och bytesrätt

Alla Sovkoncepts butiker erbjuder öppet köp och bytesrätt i 100 dagar på vara i obruten förpackning som varit lagerförd vara vid inköpstillfället och som Köparen inhandlat till ordinarie pris. För öppet köp eller bytesrätt på hygienvara gäller även att varan skall vara plomberad av butik och att plomberingen ej är bruten. Plombering av varor utförs endast på begäran av Köparen.

12 Köparens avbeställningsrätt

Fram till det att varan levererats eller hämtats har Köparen rätt att avbeställa den mot ersättning. Om Köparen avbeställer varan har Butiken rätt till ersättning för sina kostnader och förluster såsom beställningskostnader, lagerkostnader samt ersättningar till fabrikant.

Vid beräkning av ersättning vid avbeställning följer Sovkoncept beräkningsmetoderna i Överenskommelse om köpvillkor för möbler till konsument (BÖ 2002:03) som träffats mellan Konsumentverket och Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör.

13 Ångerrätt vid distansavtal

Vid distansavtal har Köparen enligt lag rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att Köparen själv eller annan för Köparens räkning mottagit varan.

För att utöva sin ångerrätt ska Köparen kontakta Butiken och meddela att Köparen vill återlämna den beställda varan. Butiken meddelar då instruktioner för returhantering.

Varan skall återlämnas i originalförpackning och vara oanvänd, oskadad och i rent skick. Eventuella plomberingar och märkningar skall sitta kvar på varan.

Ångerrätten gäller ej specialbeställda varor som särskilt anpassats gällande; storlek, färg, komfort etc. För hygienvaror gäller endast ångerrätt vid obruten förpackning.

Omkostnader för returen bekostar Köparen själv. Köparen ansvarar för varan tills den är återlämnad hos Butiken. Återbetalning av köpesumman inklusive eventuell ursprunglig fraktkostnad sker inom 14 dagar från att varan returnerats. Vid retur av del av kundorder återbetalas ej fraktkostnaden.

14 Returer

I det fall att Köparen har rätt att returnera en vara ska Köparen först kontakta Butiken och sedan returnera varan på det sätt och vid den tidpunkt som ömsesidigt bestämts. Köparen ansvarar själv för returtransporten till butik. Köparen ansvarar också för varans skick fram till det att den anlänt till Butiken och ska ersätta Butiken för exempelvis värdeminskning på grund av skador på varan.

15 Fel i varan

Butiken ansvarar endast för fel som fanns vid utlämnandet av varan och således inte för defekter som exempelvis uppstått p.g.a. bristande skötsel, felaktig handhavande eller normalt slitage.

Som fel räknas att en vara har ett tillverkningsfel som gör att varans utförande eller kvalitet skiljer sig från det som räknas som normalt för varans modell. Som fel räknas vidare att Köparen fått utlämnat en annan modell eller modellvariant än den som Köparen och Butiken kommit överens om. Som fel räknas även att en vara vid utlämnandet har en skada som Köparen inte blivit informerad om eller borde upptäckt innan köpet.

Leverantörernas garantier gäller endast fel som uppstått vid normal användning av varan i normal sovrumsmiljö. De gäller exempelvis inte vid spänningsfel i elnät till motorer eller fel som har orsakats av naturen vid till exempel blixtnedslag.

Varken Butiken, Sovkoncept eller Sovkoncepts leverantörer tar ansvar för Köparens personliga upplevelse av sängen. Vi tar ej heller ansvar för uppkomna kostnader såsom sjukvård, mediciner förlorad inkomst m.m. som kan härledas till Köparens upplevelse av den vara de har köpt hos Butiken.

16 Reklamation vid fel

När Köparen tar emot sin vara är det viktigt att denne noga kontrollerar att inga synliga skador finns på emballage eller på varan. Om Köparen upptäcker skada på varan så skall Köparen snarast meddela Butiken och, om skadan upptäcks i samband med hemleverans, be chauffören att skriva en notering om skadans art. Om varan är skadad eller om paket saknas ska det noteras på budets fraktbrev/handscanner innan eventuell signering genomförs. För att underlätta reklamationshanteringen bör Köparen spara emballage så detta kan besiktigas.

Vid dold skada eller annat fel som upptäcks först efter uppackning skall Köparen underrätta Butiken snarast efter det att Köparen har upptäckt felet.

Vid en reklamation där det visar sig att det inte är fel på varan har Butiken rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakats av reklamationen. Butiken skall dock i förväg upplysa Köparen om vilka kostnader som kan bli aktuella.

Köparen bör alltid spara sitt kvitto/kundorder då det påskyndar reklamationshantering och är ett krav för att eventuella garantier skall gälla.

17 Avhjälpande av fel

Butiken avgör hur ett fel skall avhjälpas. Det normala är att mindre lagervaror byts ut. Större varor såsom sängar och dylikt åtgärdas hos Köparen om det är där felet har upptäckts. Butiken har rätt att åtgärda samma fel minst 2 gånger och skulle felet därefter inte vara avhjälpt tas ett beslut om eventuell omleverans eller återtag samt återbetalning av varan.

Köparen är skyldig att i skälig omfattning medverka vid avhjälpande av fel, exempelvis genom att undersöka varan enligt de instruktioner Butiken ger eller genom att skicka foton och dylikt till Butiken som kan underlätta för beslut om fortsatt hantering. Butiken ersätter eventuella kostnader som uppstår för Köparen under denna medverkan förutsatt att Butiken informerats och godkänt kostnaderna i förväg. För att underlätta reklamationshanteringen bör Köparen spara emballage så detta kan besiktigas.

Köparen ansvarar alltid för att begränsa sin skada med anledning av ett fel. Således kan Köparen exempelvis förlora rätten till att få felet avhjälpt utan kostnad om denne agerar oaktsamt eller i strid mot Butikens instruktioner. Butiken ersätter inte heller reparationsarbeten som utförts utan dennes godkännande.

Om du som köpare inte känner att ditt reklamationsfall har hanterats på ett acceptabelt sätt så finns möjligheten att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, se punkt 20 i villkoren för mer information.

18 Force Majeure

Oavsett vad som i övrigt anges i villkoren ansvarar varken Sovkoncept eller Butiken för förseningar eller utebliven vara orsakade av omständigheter som Butiken inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, pandemi eller myndighetsbeslut. Varken Sovkoncept eller Butiken ansvarar heller för förseningar eller utebliven vara från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.

Sådana omständigheter utgör befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder samt befrielse från ersättningar enligt dessa villkor.

Har sådana omständigheter försenat leverans i mer än två månader efter den utlovade leveranstiden och ingen leverans kan bedömas sannolik inom den närmaste månaden har både Köparen och Butiken rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

19 Personuppgifter

För information om Sovkoncepts behandling av personuppgifter se vår integritetspolicy på https://www.sovkoncept.se/sv/integritetspolicy.

20 Tvist

Vill Köparen få sitt ärende rättsligt prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då får Köparen skicka in alla uppgifter om sitt köp och sitt klagomål och Butiken kommer att ombes att skicka in sin syn på saken. ARN kommer sedan att fatta ett vägledande beslut som Butiken kommer att följa.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Postadress:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Besöksadress:

Allmänna reklamationsnämnden
Kungsholmstorg 5
112 21 Stockholm

Webbadress:

www.arn.se

Du kan även använda den onlineplattform som finns på EU-kommissionens webbplats där man kan framföra klagomål gällande förfrågningar på Sovkoncept.se
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=mail.home.show&lng=SV

För information om vilka rättigheter du har som konsument besök gärna: www.konsumentverket.se

Dessa villkor uppdaterades senast 2024-02-27.

Din varukorg