En bra och bekväm säng

Har du kommit till insikt att sömn är viktigt? Bra! Då är det kanske dags att köpa en bra och bekväm säng. Men vad är egentligen en bra och bekväm säng? Det beror mycket på dig.

Det här är en sida för dig som gillar att läsa på och fundera ordentligt innan du tar beslut. Här finns idéer för hur du kan dela in liggkomforter på olika sätt. Det kan vara en god hjälp när du ska bestämma vad du behöver och prova ut en ny säng. Men glöm inte att ändå ta hjälp av våra kunniga sängrådgivare i din Sovkoncept-butik.

En enklare väg är att direkt besöka någon av våra Sovkoncept-butiker och prova ut en bra säng tillsammans med våra kloka sängrådgivare. I butiken kommer fokus ligga på att prova och jämföra sängar vilket för de flesta människor är det bästa sättet att välja en säng som passar dem. Våra sängrådgivare känner till skillnader mellan sängmärken och sängmodeller i våra butiker och har även en god insikt i andra sängar på marknaden. De är därför ypperligt bra guider och bollplank om du vill göra ett bra sängköp, oavsett hur mycket du har läst på innan du kommer till butiken.

Fast eller Mjuk

Skalan mjuk till fast passar bra att använda när man diskuterar styrkan i en säng. Med styrkan menas i det här sammanhanget hur mycket vikt varje punkt av liggytan orkar bära. Det kan ses som hur mycket muskler sängen har och det gäller framför allt i lodrät riktning hela vägen från golvet till liggytan. Ordspråket "en kedja är inte starkare än dess svagaste länk" passar väl in här.

Styrkan i sig säger inget eller väldigt lite om kvalitet, tryckavlastning, liggposition, stabilitet, balans eller känsla. Men sängens styrka och ditt val av fasthet inom en sängmodell kommer ändå påverka alla dessa delar. Fastheten bör alltså väljas med omsorg så att du får ut det bästa av den sängmodell du väljer.

Ta exempelvis skillnaden mellan en personbilsfjädring och en lastbilsfjädring, de är dimensionerade för olika ändamål och är därför olika starka. Men de är inte olika bra. Det blir sannolikt inte en bättre körkomfort i en personbil om man monterar in en lastbilsfjädring bara för att den är starkare. Tvärtom blir nog den överdrivna styrkan obekväm i de allra flesta situationer.

Sängmodeller finns ofta i flera varianter med olika komfort eller fasthet. De olika fastheterna benämns vanligtvis med termer som Mjuk, Medium eller Fast. Fastheterna anger de olika komforternas inbördes styrka inom sängmodellen, d.v.s. står du framför en Mjuk och en Fast variant av samma pocketresårsäng så kan du känna dig trygg i att Fast har en starkare pocketfjäder än Mjuk. Skillnaden utgörs oftast av att sängen med komforten Fast har en tjockare metalltråd i den översta sängfjädern än vad sängen med komforten Mjuk har.

Fasthetsbenämningarna Mjuk, Medium och Fast är dock inte standardiserade på sängmarknaden. Vilken fasthetsbeteckning som en komfort får bestämmer ofta tillverkaren helt själv och det finns inga fasta standarder för vad som får kallas vad. Det innebär att den fasthet eller komfort som anges på sängen inte är ett objektivt mått på sängens styrka och kan därför inte jämföras mellan sängmärken eller ens mellan sängmodeller inom samma varumärke. Men fasthetsmärkningen på en säng är trots allt användbar för att ge ledning när du ska prova ut vilken variant av en sängmodell som passar dig bäst.

I mer generella termer är det ändå rimligt att prata om fastare och mjukare sängar som ett sätt att benämna sängens styrka, även när olika sängmodeller jämförs med varandra. Sängens styrka är en av flera viktiga faktorer som avgör dess verkliga komfort för dig och påverkar din liggposition, hur bra sängen tryckavlastar för dig, din sömnkvalitet och även sängens livslängd. Men det är bra att komma ihåg att fasthetsmärkningen inte är ett objektivt mått.

Stel eller Följsam

Ett stelt material har ingen eller liten elasticitet och ett följsamt material har mycket elasticitet. Elasticitet behövs för att en säng ska kunna forma sig efter din kropp och minska trycket mot utskjutande delar som axel och höft, d.v.s. för att sängen ska vara följsam. Om begreppen mjuk och fast används för att beskriva den vertikala styrkan i en säng så kan följsamhet och stelhet användas för att beskriva hur mycket två punkter bredvid varandra i liggytan kan röra sig relativt varandra.

Stela material i en säng ger mindre tryckavlastning än följsamma material. De kan också vara lite förrädiska när du provar sängar i butik då det är lätt att missta stelheten för en fast säng. Bara för att materialen är stela innebär det inte att de inte töjs ut efter en tids användning och då avslöjas hur stark sängen egentligen är. Hårt och stelt är alltså inte samma sak som fast.

Följsamma material i liggytan av en säng ger bättre kontakt med kärnan i sängen. Kärnan har också stela eller följsamma egenskaper. En följsam madrasskärna, exempelvis en pocketresår av bra kvalitet, som sammanfogas genomtänkt med ett följsamt stoppningsmaterial och som kläs med ett bra stretchtyg ger en följsam säng. Med en rätt vald fasthet i sängfjädern får du då en följsam komfort för dig.

Det finns många typer av stelare madrasskärnor så som enklare resårer av typen bonell, LFK eller liknande konstruktioner. Även skummaterial har olika egenskaper vad gäller elasticitet och formbarhet. Precis som med sängstyrkan så är det hur de olika lagren samverkar som spelar roll. En följsam kärna som byggs in i stela material kommer inte till sin rätt och elasticiteten i följsamma ytmaterial används inte om inte kärnan är formbar.

Vad som är rätt fasthet för dig i en säng beror på dig och vad du vill ha för komfort. Om du väljer en för mjuk säng som är stel i materialen så ger det en hängigare komfort med lite hård känsla. Detta passar väldigt få människor. Väljer du en fastare säng med stela material så får du en hårdare och plattare komfort. En del gillar hårt underlag men det kräver att du vänder dig oftare på natten på grund av dålig tryckavlastning. Det påverkar sömnkvaliteten negativt. Dåliga ryggar kan (sannolikt bedrägligt) göra mindre väsen av sig när liggpositionen ändras ofta under natten. En bättre lösning för de flesta är att sova bättre och mildra ryggbesvären med träning och övningar på dagen.

Följsammare material ger ofta en bekvämare säng för de flesta. En fast säng med mer följsamma material ger dig en stadig sängkomfort, men om sängen är alltför fast så blir den ändå hård, tänk lastbilsfjädring. Med en mjukare fjädring och följsamma material så får du en säng som är mycket formbar, men med alltför mjuk fjädring så sträcker du materialen till max och då blir ofta både tryckavlastningen och liggpositionen lidande. Om du väljer en säng med följsamma material och en för dig lagom fasthet så sjunker du lagom djupt i sängen och får den komfort som tillverkaren avsett.

Avlastning och Tryckavlastning

Avlastning och tryckavlastning är, precis som det låter, delvis samma sak. Men för att tydliggöra vilka faktorer som samverkar så kan det underlätta att dela upp det. Med tryckavlastning menas ofta att fördela trycket mot en kroppsdel över en större yta. Men trycket mot kroppsdelen kan också minskas genom att fördela belastningen jämnare mellan alla kroppsdelar och det är vad vi här kallar avlastning.

Exempelvis blir trycket per kvadratcentimeter mot en sidosovares axel mindre om bäddmadrassen formar sig och omsluter en större del av axeln än bara den absolut närmaste delen. Men stödet i midjan påverkar hur mycket vikt som axeln behöver bära. Minimalt tryck per kvadratcentimeter av axeln kräver både omfördelning av vikten till andra kroppsdelar och ett följsamt tryckavlastande material i bäddmadrassen.

Avlastning handlar inte enbart om yttre tryckavlastning utan även om avlastning för ryggrad, leder och muskler. Om stödet i midjan för sidosovaren inte är tillräckligt så kommer kroppen hänga på axel och höft alternativt böja sig för att jämna ut trycket. Då får ryggraden en mindre rak position och belastas mer under natten vilket leder till sämre återhämtning.

Tryckavlastning skapas främst genom följsamma material och med hjälp av god avlastning. God avlastning uppnås i en mycket följsam säng men kan också hjälpas av en zonindelad kärna och en bra balans i sängen.

Balans och Stöd

För att få bra avlastning när du ligger i en säng behöver sängen ge ett visst stöd i midjan/svanken för att omfördela och minska trycket på höft- och skulderpartierna. De mest utskjutande partierna på kroppen tar annars den största delen av belastningen vilket skapar tryckpunkter och anspänning. Om sängen inte erbjuder ett tillräckligt stöd så tenderar dock de flesta människor minska trycket genom att hitta en annan mer eller mindre akrobatisk sovställning som tryckavlastar genom att fördela vikten på fler punkter. Det kommer oftast på bekostnad av avlastningen för muskler, leder och ryggrad som böjs och ligger i spänn. En bra ergonomisk och avslappnande liggposition kräver alltså en bra säng som ger dig rätt stöd så att du slipper forma din kropp efter sängens brister. 

Med rätt stöd i midjan skapas en rakare position för ryggraden mellan svank och nacke när du ligger på sidan. För en rakare ryggrad förbi svanken och hela vägen ner till svanskotan så krävs också att hela kroppens centrallinje är rak, sett bakifrån. Är den inte det och du får fel vinkel mellan höfter och ryggrad så ligger ryggraden sannolikt böjd och i spänn. Det är inte optimalt för att diskarna i ryggraden ska återhämta sig bra på natten. En bra säng bör alltså ge dig en balanserad kroppsposition med en rak centrallinje från fötter till huvud.

Med uttrycket balansen i en säng avses oftast hur mycket axelpartiet sjunker jämfört med höftpartiet. Det handlar om din över- och underkropps lutning och de bör alltså vara lika och skapa en så rak centrallinje som möjligt genom kroppen. Balansen i sängen har effekt på den avlastning din kropp får och på hur du kan och väljer att ligga. Flera delar påverkar den lutning din kropp får när du ligger i sängen. Det är styrkan i olika delar av sängen, följsamheten i material och fjädring samt din kroppsform och din massafördelning som är de viktigaste.

I en säng som har en bra balans för dig får du en ergonomisk och neutral kroppsposition med känslan av att du "flyter" med en rak kropp. Det innebär inte nödvändigtvis att en säng med en neutral balans i konstruktionen ger dig en neutral liggposition. I många fall gör viktfördelningen på kroppen att man i en helt neutral säng hamnar lite snett, framför allt om följsamheten och styrkan i sängen inte är helt optimal. Då kan det hjälpa med en säng som styr kroppen lite mer.

Vissa sängmodeller har en konstruktion som tydligt styr kroppen genom att släppa ner axelpartiet och ge extra stöd runt höft och midja vilket ger en lätt konvex balans i utgångsläget sett från sidan. Andra sängar gör tvärtom och ger extra mycket utrymme för höftpartiet och skapar en lätt konkav balans. Dessa effekter skapas av att sängen har en avvikande styrka i zoner av liggytan. Det brukar kallas att sängen är zonindelad eller zonerad.

Zonindelning eller Ej

Zonindelningen, eller avsaknaden av zonindelning, påverkar sängens balans men också hur den avlastar kroppens utskjutande delar. En kraftigare zon under midjan avlastar ofta både axel och höft, men zonens placering och storlek avgör vilken lutning kroppen får. En midjestödzon som är placerad närmare höftpartiet av sängen avlastar höften men lyfter både midjan och höften mer relativt axeln och den sistnämnda kan då ofta få mer utrymme i stället.

Antalet zoner i en säng har inget egenvärde, det är alltså inte automatiskt bättre om en säng har 7 zoner i stället för 5 eller 3. Sängen kan inte heller anses vara objektivt bättre eller sämre baserat på om den har zonindelning eller ej. Dessutom räknar sängtillverkare zoner på olika sätt. Vissa räknar in alla zoner inklusive kantförstärkande zoner i huvud- och fotändan av sängen. Andra sängtillverkare räknar bara zonerna som är inblandade i liggkomforten. Slutligen är zonernas placering, storlek och relativa styrka en av många parametrar som laboreras med när kvalitetssängar utvecklas. Alltså är nästan ingen 3-zon, 5-zon eller 7-zon den andra lik.

Stödzoner är trots allt ett relativt effektivt sätt att skapa avlastning för kroppen, förutsatt att stödet är placerat på ett sätt som passar den som ska sova i sängen. Med många mindre zoner i en säng går det att skapa ett annorlunda format stöd eller ett kraftigare stöd utan att skapa alltför tydliga skarvar. Men det innebär inte nödvändigtvis att zonerna passar dig eller för den delen är väl genomtänkta. Summan av sängens innehåll är svår att förstå utan att prova. Hur det passar din kropp gör det än mer lurigt.

Det finns bra sängar utan zonindelning. Med exempelvis elastiska material och avancerade pocketfjädrar i kombination med smarta konstruktioner och lösningar så kan man skapa en mycket följsam säng. En optimalt följsam säng formar sig precis efter din kropp och ger ett jämnt stöd fördelat över axel-, midje- och höftpartierna. Om sängen är lagom fast för dig så får du en balanserad och ergonomisk "flytande" liggposition.

Stabilitet och Dämpning

Stabilitet och dämpning i sängen är en inte helt oviktig parameter om du vill sova djupt och vila bra på natten. Rörelser som fortplantas och dröjer sig kvar i en säng kan lätt störa din sömn. Det kan avbryta den sömnfas du befinner dig i och även om du inte vaknar så kan din sömnkvalitet försämras. Har du en partner bredvid dig som gärna kastar sig med kraft så behöver en bra säng för er kunna absorbera rörelserna effektivt. Även du kommer sannolikt behöva vända dig någon eller några gånger under natten och tjänar på att sängen inte fortsätter röra sig när du är klar.

Rörelser verkar både i höjd- och sidled och sängens stabilitet i båda riktningar bör beaktas. För de flesta människor är sidledsrörelser de mest störande då de kan välta dig i sömnen. En säng som du upplever som instabil i sidled bör du alltså nästan alltid undvika. Rörelser som lever kvar i lodrät riktning är mindre störande men är fortfarande mer önskvärda i en studsmatta än när du sover i en säng.

Hur dämpande en säng är påverkas både av hur kärnan är konstruerad och kvaliteten på stoppningsmaterial och tyger. Trögelastiskt skum i kärnan är nästan helt dämpande och absorberar i princip allt. Sängfjädrar har olika egenskaper men generellt kan sägas att en kärna av pocketresårer är bättre på att dämpa än vad en sådan av bonellresårer, LFK-resårer eller andra liknande konstruktioner är.

En mer följsam pocketresår är ofta mer dämpande än en stelare. En resårkärna är oftast också inbyggd i en låda av stoppningsmaterial och stela material i den skapar ofta en högre spänning vilket ger mer studs i madrassen. Du kan alltså med fog gissa att en följsam säng är mer dämpande än en stelare säng.

Din varukorg